Výroba

Výroba

Zobrazen 13. – 24. z 34 výsledků

 • 081 Moderní nástroje řízení výroby – pro mistry

  • Řízení výroby v kontextu strategického řízení firmy
  • Metoda MRP
  • Struktura tvorby výrobního plánu
  • Řízení výroby – význam a cíle, koncept úzkých míst
  • Metoda JIT
  • Výrobní firma firma zapojená v zásobovacím řetězci, optimalizace využití strojů
  • Zlepšování produktivity ke konkurenční výhodě
  • Motivace a zapojení pracovníků do změn
  • Moderní nástroje řízení výroby – data a jejich analýza, definování cílů, normování spotřeby času
  • Metody stimulace výkonu pracovníků
  • Štíhlá výroba, KAIZEN, procesní řízení, Lean Six Sigma, Balanced Scorecard
  • Totální kvalita řízení (TQM) a podíl mistra na jejím prosazování

  Objednat kurz
 • 082 Štíhlé myšlení

  • Štíhlý management
  • 8 zásad managementu
  • Plýtvání
  • Zásady štíhlé výroby
  • Procesní štíhlé řízení
  • Cyklus P-D-C-A
  • Metoda 5S
  • TPM
  • Nástroje zlepšování ve štíhlých systémech

  Objednat kurz
 • 092 Sedm základních nástrojů řízení kvality

  Většina ze sedmi základních nástrojů přispívá k vizualizaci problému v procesu a tím k objektivnějšímu rozhodování o vhodném řešení problémů. Jejich počet je inspirován příběhy o legendárním bojovém mnichu Benkei, který s sebou neustále nosil sedm předmětů (mezi nimi především zbraně), a díky nim vyhrával své souboje. Pracovníci bojující s nekvalitou také potřebují zbraně – snadno zvládnutelné nástroje, které jim umožní vyhrát jejich bitvy.
  Soubor sedmi nástrojů je označen „základní“, protože jsou dostatečně jednoduché na to, protože jejich používání nevyžaduje žádné speciální znalosti. A přitom je možné použít je pro řešení téměř všech problémů spojených s kvalitou výroby.
  Jejich další výhodou je jednoduchá aplikace a poskytnutí rychlých výsledků.
  Pro svou jednoduchost je sedm základních nástrojů preferováno před složitějšími statistickými metodami.
  V kurzu se bude probírat:
  • Proč 7 nástrojů
  • Diagram příčin a následků (Fish Bone)
  • Kontrolní tabulka/formulář pro sběr údajů (Checklist)
  • Histogram
  • Paretův diagram
  • Korelační (bodový) diagram
  • Vývojový diagram (Flow Chart)
  • Regulační diagram

  Objednat kurz
 • 096 AKADEMIE MISTŘI – 3. Vedení lidí a motivace z pohledu mistra

  • Nástroje úspěšného vedení lidí
  • Vedení lidí – jak přenášet odpovědnost
  • Manažerské styly
  • Podstata motivačního procesu
  • Vnější motivační faktory – stimuly
  • Směry motivace

  Objednat kurz
 • 105 AKADEMIE MISTŘI – 3. Vedení lidí a motivace z pohledu mistra

  • Nástroje úspěšného vedení lidí
  • Vedení lidí – jak přenášet odpovědnost
  • Manažerské styly
  • Podstata motivačního procesu
  • Vnější motivační faktory – stimuly
  • Směry motivace

  Objednat kurz
 • 122 Interní auditor 2 – procesy – OK

  • Požadavky normy ISO 9001 na interní audity
  • Požadavky normy ISO 19011
  • Principy auditování
  • Týmová práce – příprava na audit
  • Týmová práce – realizace auditu
  • Týmová práce – zpracování zjištění z auditu
  • Prezentace zjištění z auditu

  Objednat kurz
 • 126 Základy komunikace a řešení krizových situací

  • Komunikační dovednosti
  • Význam informací a řízení jejich toku, základní pravidla komunikace
  • Verbální a neverbální komunikace
  • Psychologické aspekty komunikace
  • Typologie osob v komunikaci a jak jim přizpůsobit taktiku jednání
  • Zásady asertivního jednání a komunikační etiketa
  • Asertivita jako účinný nástroj řešení krizových situací
  • Představení možných technik pro řešení krizových situací (aktivní trénink)
  • Formy zapojení všech účastníků
  • Moderace skupinového rozhodování
  • Jak zvládat emoční bariery a odpor spolupracovníků

  Objednat kurz
 • 127 Štíhlé myšlení

  • Štíhlý management
  • 8 zásad managementu
  • Plýtvání
  • Zásady štíhlé výroby
  • Procesní štíhlé řízení
  • Cyklus P-D-C-A
  • Metoda 5S
  • TPM
  • Nástroje zlepšování ve štíhlých systémech

  Objednat kurz
 • 128 Metody PI I. – 5S, SMED, TPM, JUST IN TIME – OK

  • Úvod do 5S
  • Postup zavádění 5S
  • TPM – fáze a implementační kroky
  • Dosahované hodnoty v různých průmyslových odvětvích
  • Vizualizace TPM
  • Úvod do SMED, postup metody SMED
  • Just In Time
  • Kanban

  Objednat kurz
 • 140 Základy komunikace a řešení krizových situací – OK

  • Komunikační dovednosti
  • Význam informací a řízení jejich toku, základní pravidla komunikace
  • Verbální a neverbální komunikace
  • Psychologické aspekty komunikace
  • Typologie osob v komunikaci a jak jim přizpůsobit taktiku jednání
  • Zásady asertivního jednání a komunikační etiketa
  • Asertivita jako účinný nástroj řešení krizových situací
  • Představení možných technik pro řešení krizových situací (aktivní trénink)
  • Formy zapojení všech účastníků
  • Moderace skupinového rozhodování
  • Jak zvládat emoční bariery a odpor spolupracovníků

  Objednat kurz
 • 145 AKADEMIE MISTŘI – 4. Kvalita a neustálé zlepšování

  • Zlepšování jako kontinuální proces
  • Zásady kontrol
  • Kontrola ve výrobním procesu (vstupní, mezioperační, výstupní, samokontrola)
  • Principy řízení neshodných produktů
  • Nástroje řízení kvality, přehled základních nástrojů
  • Výběr dat a nástrojů analýzy, analýzy dat
  • Metody a jejich použití
  • Přístupy ke zlepšování (Kaizen, BSC, Lean, Six Sigma, POKA-YOKE)
  • Motivace ke zlepšování a použití, srovnání mezi nástroji
  • Nástroj pro eliminaci chyb člověka

  Objednat kurz
 • 148 AKADEMIE MISTŘI – 4. Kvalita a neustálé zlepšování

  • Zlepšování jako kontinuální proces
  • Zásady kontrol
  • Kontrola ve výrobním procesu (vstupní, mezioperační, výstupní, samokontrola)
  • Principy řízení neshodných produktů
  • Nástroje řízení kvality, přehled základních nástrojů
  • Výběr dat a nástrojů analýzy, analýzy dat
  • Metody a jejich použití
  • Přístupy ke zlepšování (Kaizen, BSC, Lean, Six Sigma, POKA-YOKE)
  • Motivace ke zlepšování a použití, srovnání mezi nástroji
  • Nástroj pro eliminaci chyb člověka

  Objednat kurz