Výroba

Výroba

Zobrazen 1. – 12. z 15 výsledků

 • Interní auditor 3 – zavádění, auditování, certifikace

  Auditorská komunikace
  Požadavky na vedoucí auditora
  Udržování kvalifikace vedoucího auditora
  Týmová práce, příprava na audit
  Týmová práce, realizace auditu
  Týmová práce, zpracování zjištění z auditu
  Řízení týmu auditorů v průběhu prezentace zjištění z auditu

  Select options
 • Základy komunikace a řešení krizových situací – pro mistry

  Uvědomit si důležitost verbální a neverbální komunikace – komunikační dovednosti
  Seznámit se s technikami rozhodování v situaci rizika a nejistoty – typologie osob
  Asertivita jako účinný nástroj řešení krizových situací b – individuální komunikační styl
  Představení možných technik pro řešení krizových situací
  Naučit se, jak zvládat emoční bariéry

  Select options
 • Metody PI I. – 5S, SMED, TPM, JUST IN TIME

  Dosažení vhodného pracovního prostředí
  Správné sestavení standardů
  Umět metodu 5S prakticky využít jak v kanceláři, tak ve výrobě
  Pochopit smysl metody Just In Time
  Pochopit účel metody SMED
  Vědět, k čemu slouží metoda TPM

  Select options
 • Interní auditor 2 – procesy

  Požadavky normy ISO 9001 na interní audity
  Požadavky normy ISO 19011
  Principy auditování
  Týmová práce – příprava na audit
  Týmová práce – realizace auditu
  Týmová práce – zpracování zjištění z auditu
  Prezentace zjištění z auditu

  Select options
 • Štíhlé myšlení

  Pochopit proč je důležité soustavné zlepšování
  8 zásad managementu
  Co ovlivňuje produktivitu – zásady štíhlé výroby Naučit se správně používat metody štíhlého myšlení a jednání – postupné zlepšování, 5S, TPM
  Nástroje zlepšování ve štíhlých systémech

  Select options
 • Interní auditor 1 – systémy

  Úvod do managementu kvality
  Pojmy, definice a požadavky normy ISO 9001
  Nástroje zlepšování kvality
  Statistická regulace procesů
  Analýzy a měření systému managementu kvality
  Opatření k rozvíjení managementu kvality
  Změny požadavků ISO 9001 – změna struktury normy, kontext organizace, požadavky zainteresovaných stran
  Metody analýzy rizik v managementu kvality
  Metody a nástroje na zlepšování kvality
  Statická regulace procesů

  Select options
 • Základy komunikace a řešení krizových situací – pro mistry

  Uvědomit si důležitost verbální a neverbální komunikace – komunikační dovednosti
  Seznámit se s technikami rozhodování v situaci rizika a nejistoty – typologie osob
  Asertivita jako účinný nástroj řešení krizových situací b – individuální komunikační styl
  Představení možných technik pro řešení krizových situací
  Naučit se, jak zvládat emoční bariéry

  Select options
 • Úvod do štíhlé výroby a analýza měření práce

  Úvod a filozofie štíhlé výroby
  Pochopení hlavního smyslu, proč je důležité neustálé zlepšování
  Produktivita a co ji ovlivňuje
  Analýza a měření práce – naučit se metody měření práce a umět je správně používat
  Studium a analýza pracovních metod

  Select options
 • Vedení lidí a motivace z pohledu mistra

  Vědět manažerské styly vedení lidí a umět mezi nimi poznat rozdíly – vedení lidí a motivace, manažerské styly
  Uvědomit si důležitost odměňování – motivace a stimulace
  Pochopit hodnocení zaměstnanců jako účinný nástroj motivace – motivační struktura lidí
  Vedení hodnocení pohovoru

  Select options
 • Kritické myšlení

  Definice kritického myšlení
  Jak nepodléhat klamům našeho vlastního mozku Jak zlepšit svoji argumentaci a práci s informacemi Použití her a případových studií metod kritického myšlení v praxi Začlenění metody do firemního života

  Select options
 • Nástroje pro zlepšování procesů a optimalizace procesů (Zvyšování efektivity procesů)

  Filozofie a metody zlepšování procesů
  Pochopení smyslu štíhlého podniku
  Seznámení se s metodami řešení problémů
  Pochopení metod optimalizace procesů
  Smysl a motivace k trvalému zlepšování

  Select options
 • Moderní nástroje řízení výroby – pro mistry

  Moderní nástroje řízení výroby – struktura tvorby výrobní plánu, metoda JIT
  Pochopení, proč je důležitá motivace pracovníků při příchodu změn do výroby
  Definování cílů a priorit – meřitelné ukazatele
  Představení nástrojů řízení výroby – ( KAIZEN, TQM, Lean Six Sigma)

  Select options