Management

Management

Zobrazuji všech 6 výsledků

 • Základy procesního řízení

  Úvod do procesního řízení
  Procesní řízení vs. funkční řízení
  Výhody, nevýhody procesního řízení
  Procesní řízení a procesy
  Modelovací nástroje procesního řízení – obecné a speciální
  Projektové řízení

  Select options
 • Stanovování priorit a Time management

  Osvojení si metod plánování pracovních činností
  Naučit se efektivně plánovat čas a přiřazovat priority jednotlivým úkolům
  Stanovení cílů a priorit – vhodné postupy
  Na modelových situacích získat a vyzkoušet si portfolio nástrojů vedení porad
  Identifikovat, kde vznikají ztráty v osobním řízení času a jak lépe organizovat práci svou
  a podřízených – techniky organizace času

  Select options
 • Týmová spolupráce

  Definovat základní procesy v týmu – týmové kompetence
  Pomoci týmu podpořit a posílit vzájemnou důvěru- budování důvěry, postupy
  Budovat vzájemný respekt k odlišnostem ve stylech komunikace
  Seznámit se s principy komunikace v týmu – týmové role
  Podpořit vzájemnou spolupráci a sdílení zkušeností
  Zformulovat základní pravidla a dohody členů týmu ke společné práci

  Select options
 • Storytelling – inspirujte k výkonům

  Zjistit, co dělá značku jedinečnou a jak převést tyto hodnoty na svou vlastní značku
  Síla storytellingu aneb co příběhem mohu opravdu získat – vizuální a myšlenkové mapy příběhu
  Jak být skvělým řečníkem a zaujmout své publikum – nejčastější chyby
  Storytelling a jeho přesah do leadership – sdílení hodnot
  Praktický nácvik storytellingu

  Select options
 • Vedení porad a organizace práce

  Na modelových situacích získat a vyzkoušet si portfolio nástrojů vedení porad – pravidla, techniky facilitace
  Vědět důležitost time managementu a umět určovat priority při organizaci práce – techniky organizace času,stanovení priorit
  Rozpoznat a vyřešit krize a získat postup zvládnutí problémových účastníků při jednáních
  Identifikovat, kde vznikají ztráty v osobním řízení času a jak lépe organizovat práci svou a podřízených – rozplánování pracovních činností, multitasking

  Select options
 • Motivace a hodnocení zaměstnanců

  Získat účastníky pro efektivní používání metod výkonového odměňování v systému řízení pracovního výkonu
  Vybavit účastníky znalostmi základních principů výkonového odměňování a jejich místem v procesu motivace zaměstnanců – principy motivace v pracovním procesu
  Uvědomit si důležitost hodnocení jako účinný nástroj motivace
  Formy odměňování – konkrétní nástroje odměňování, postupy
  Vědět typy hodnocení a umět rozpoznat a vest motivační a hodnotící rozhovory

  Select options