Ekonomické

Ekonomické

Zobrazuji všechny 2 výsledky

 • Strategický controlling

  Seznámit s metodami předvídání budoucího vývoje vnitřního a vnějšího okolí podniku na základě jejich analýzy a prvků strategického controllingu.
  Naučit identifikovat rizika budoucího vývoje a hledat způsoby předcházení krizových situací.
  Osvojit si zásady přípravy, zavedení a využívání metody Balanced Scorecard (BSC)
  Případová studie a praktické příklady

  Select options
 • Finanční řízení pro nefinanční manažery

  Vymezit hlavní finanční cíle podniku
  Objasnit základní ekonomické údaje dle jednotlivých výkazů – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash flow
  Vysvětlit chování nákladů
  Představit způsoby vyhodnocení investic
  Zdůraznit roli pracovního kapitálu

  Select options