16

16

Zobrazen 1. – 12. z 139 výsledků

 • Vedení porad a organizace práce

  Na modelových situacích získat a vyzkoušet si portfolio nástrojů vedení porad – pravidla, techniky facilitace
  Vědět důležitost time managementu a umět určovat priority při organizaci práce – techniky organizace času,stanovení priorit
  Rozpoznat a vyřešit krize a získat postup zvládnutí problémových účastníků při jednáních
  Identifikovat, kde vznikají ztráty v osobním řízení času a jak lépe organizovat práci svou a podřízených – rozplánování pracovních činností, multitasking

  Select options
 • MS Excel pro pokročilé

  Pokročilé formátování – vlastní formáty čísel, datum a čas ve výpočtech
  Funkce, vnořené funkce
  Práce se skupinami listů
  Práce se zadávanými daty (ověření dat, duplicity)
  Tvorba tabulek
  Nástroj Tabulka („datová“/„databázová“)
  Databázové nástroje mimo („datové“) Tabulky
  Grafy jejich využití a kombinace (analytické nástroje)
  Kontingenční sestavy – kontingenční tabulky, grafy, propojení na data
  Import dat z externích zdrojů pro zaměstnance členů SCHP ČR
  Zabezpečení dat, sdílení dokumentu
  Formulářové prvky použitelné pro kooperaci s tabulkami a grafy (informativní ukázka)

  Select options
 • Role a kompetence manažera

  Role a osobnost manažera v rámci společnosti a jeho funkce
  Mapa zodpovědnosti vedoucího – požadavky na osobnost manažera
  Definice pojmu management a leadership
  Manažerský koláč – soulad rolí
  Osobnostní předpoklady k práci manažera
  Kompetenční model manažera
  Osobnostní a profesní diagnostika
  Individuální rozhovory
  Vytvoření Osobního rozvojového plánu

  Select options
 • Kritické myšlení

  Definice kritického myšlení
  Jak nepodléhat klamům našeho vlastního mozku Jak zlepšit svoji argumentaci a práci s informacemi Použití her a případových studií metod kritického myšlení v praxi Začlenění metody do firemního života

  Select options
 • 004 Odolnost vůči stresu a prevence stresu

  • Biologie stresu
  • Stresová reakce v evoluci – a co z toho pro nás plyne?
  • Identifikace hlavních stresorů v zaměstnání a v soukromí
  • Autogenní tréning jako základ prevence stresového přetížení
  • Postupy akutní redukce stresu zaměřené na tělo
  • Syndrom vyhoření a jak mu předcházet
  • Kognitivní techniky zvládání stresu
  • Mindfullness a dechové techniky

  Select options
 • 006 AKADEMIE HR MANAG. – 1. Personální strategie jako součást strategie firmy

  • Personální strategie
  • Od vize ke strategii, finanční perspektiva
  • Nástroje tvorby strategie
  • Kaskádování strategických cílů
  • Matice pro posuzování zájmů zúčastněných stran podle Sengeho
  • Stakeholders – zainteresované strany

  Select options
 • 008 AKADEMIE MISTŘI – 1. Moderní nástroje řízení výroby – pro mistry

  • Řízení výroby v kontextu strategického řízení firmy
  • Úvod do štíhlé výroby
  • 7 druhů plýtvání
  • Řízení výroby – význam a cíle, koncept úzkých míst
  • Metoda JIT + štíhlá logistika
  • Optimalizace využití strojů, metoda TPM, SMED
  • Zlepšování produktivity ke konkurenční výhodě
  • Motivace a zapojení pracovníků do změn
  • Moderní nástroje řízení výroby – data a jejich analýza, definování cílů, normování spotřeby času
  • Metody stimulace výkonu pracovníků + metody předem určených časů
  • Štíhlá výroba, KAIZEN, procesní řízení

  Objednat kurz
 • 009 Úvod do štíhlé výroby a analýza měření práce – OK

  • Zlepšování, použití nástrojů řízení kvality
  • Postupový diagram
  • Diagram příčin a následků
  • Paretův diagram
  • Korelační diagram
  • Sběr dat
  • KAIZEN a jeho místo ve zlepšování
  • Řízení neshod a reklamací
  • Dokumenty požadované normou
  • Nápravní a preventivní opatření

  Objednat kurz
 • 010 AKADEMIE MISTŘI – 1. Moderní nástroje řízení výroby – pro mistry

  • Řízení výroby v kontextu strategického řízení firmy
  • Metoda MRP
  • Struktura tvorby výrobního plánu
  • Řízení výroby – význam a cíle, koncept úzkých míst
  • Metoda JIT
  • Výrobní firma firma zapojená v zásobovacím řetězci, optimalizace využití strojů
  • Zlepšování produktivity ke konkurenční výhodě
  • Motivace a zapojení pracovníků do změn
  • Moderní nástroje řízení výroby – data a jejich analýza, definování cílů, normování spotřeby času
  • Metody stimulace výkonu pracovníků
  • Štíhlá výroba, KAIZEN, procesní řízení, Lean Six Sigma, Balanced Scorecard
  • Totální kvalita řízení (TQM) a podíl mistra na jejím prosazování

  Objednat kurz
 • 011 AKADEMIE HR MANAG. – 1. Personální strategie jako součást strategie firmy

  • Personální strategie
  • Od vize ke strategii, finanční perspektiva
  • Nástroje tvorby strategie
  • Kaskádování strategických cílů
  • Matice pro posuzování zájmů zúčastněných stran podle Sengeho
  • Stakeholders – zainteresované strany

  Objednat kurz
 • 012 Úvod do štíhlé výroby a analýza měření práce

  • Zlepšování, použití nástrojů řízení kvality
  • Postupový diagram
  • Diagram příčin a následků
  • Paretův diagram
  • Korelační diagram
  • Sběr dat
  • KAIZEN a jeho místo ve zlepšování
  • Řízení neshod a reklamací
  • Dokumenty požadované normou
  • Nápravní a preventivní opatření

  Objednat kurz
 • 013 Hodnocení dodavatelů v oblasti nákupu

  • Postup při výběru dodavatelů
  • Akční plán
  • Výběr a hodnocení dodavatelů
  • Příprava na vyjednávání s dodavateli
  • Kvantifikace očekáváných přínosů a úspor
  • Metodologie a příklady
  • Správné vedení výběrového řízení
  • Způsoby vyhodnocování nabídek
  • Nastavení procesů pro zlepšování vztahů s dodavateli
  • Hodnocení logistiky a dodavatelské způsobilosti

  Objednat kurz