2

2

Zobrazen 1. – 12. z 35 výsledků

 • Zásady pokročilé efektivní komunikace

  Naučit se vědomě používat techniky aktivního naslouchání – verbální a neverbální komunikace, přesvědčivá argumentace a jejich metody
  Seznámit se s principy rozhodování v situacích rizika a nejistoty – komunikace k řešení problémů, typologie osob v komunikaci
  Získání přirozeného respektu – asertivita jako účinný nástroj řešení krizových situací
  Moderace skupinového rozhodování

  Select options
 • Interní auditor 3 – zavádění, auditování, certifikace

  Auditorská komunikace
  Požadavky na vedoucí auditora
  Udržování kvalifikace vedoucího auditora
  Týmová práce, příprava na audit
  Týmová práce, realizace auditu
  Týmová práce, zpracování zjištění z auditu
  Řízení týmu auditorů v průběhu prezentace zjištění z auditu

  Select options
 • Základy komunikace a řešení krizových situací – pro mistry

  Uvědomit si důležitost verbální a neverbální komunikace – komunikační dovednosti
  Seznámit se s technikami rozhodování v situaci rizika a nejistoty – typologie osob
  Asertivita jako účinný nástroj řešení krizových situací b – individuální komunikační styl
  Představení možných technik pro řešení krizových situací
  Naučit se, jak zvládat emoční bariéry

  Select options
 • Metody PI I. – 5S, SMED, TPM, JUST IN TIME

  Dosažení vhodného pracovního prostředí
  Správné sestavení standardů
  Umět metodu 5S prakticky využít jak v kanceláři, tak ve výrobě
  Pochopit smysl metody Just In Time
  Pochopit účel metody SMED
  Vědět, k čemu slouží metoda TPM

  Select options
 • Interní auditor 2 – procesy

  Požadavky normy ISO 9001 na interní audity
  Požadavky normy ISO 19011
  Principy auditování
  Týmová práce – příprava na audit
  Týmová práce – realizace auditu
  Týmová práce – zpracování zjištění z auditu
  Prezentace zjištění z auditu

  Select options
 • MS PowerPoint pro začátečníky

  Seznámení s programem
  Plánování prezentace
  Základy práce se souborem
  Průvodce
  Zobrazení prezentace
  Složení prezentace
  Práce s textem a obrázky – Wordart, Klipart
  Tabulky, grafy
  Organizace snímků, nastavení a úpravy prezentace
  Promítání

  Select options
 • Štíhlé myšlení

  Pochopit proč je důležité soustavné zlepšování
  8 zásad managementu
  Co ovlivňuje produktivitu – zásady štíhlé výroby Naučit se správně používat metody štíhlého myšlení a jednání – postupné zlepšování, 5S, TPM
  Nástroje zlepšování ve štíhlých systémech

  Select options
 • Interní auditor 1 – systémy

  Úvod do managementu kvality
  Pojmy, definice a požadavky normy ISO 9001
  Nástroje zlepšování kvality
  Statistická regulace procesů
  Analýzy a měření systému managementu kvality
  Opatření k rozvíjení managementu kvality
  Změny požadavků ISO 9001 – změna struktury normy, kontext organizace, požadavky zainteresovaných stran
  Metody analýzy rizik v managementu kvality
  Metody a nástroje na zlepšování kvality
  Statická regulace procesů

  Select options
 • Adobe Photoshop pro pokročilé

  Rastrové maskování – způsoby vytvoření masky a její využití v praxi v kombinaci s vrstvami
  Práce s texty
  Praktická tvorba reklamní grafik
  Webová grafika – zásady pro tvorbu
  Zpracování návrhu webové stránky

  Select options
 • Základy komunikace a řešení krizových situací – pro mistry

  Uvědomit si důležitost verbální a neverbální komunikace – komunikační dovednosti
  Seznámit se s technikami rozhodování v situaci rizika a nejistoty – typologie osob
  Asertivita jako účinný nástroj řešení krizových situací b – individuální komunikační styl
  Představení možných technik pro řešení krizových situací
  Naučit se, jak zvládat emoční bariéry

  Select options
 • Základy procesního řízení

  Úvod do procesního řízení
  Procesní řízení vs. funkční řízení
  Výhody, nevýhody procesního řízení
  Procesní řízení a procesy
  Modelovací nástroje procesního řízení – obecné a speciální
  Projektové řízení

  Select options
 • AutoCAD – Základní kurz

  Základní nástroje programu
  Popis obrazovky
  Kreslení objektů
  Úpravy objektů
  Hladiny
  Text
  Šrafování
  Kótování
  Bloky
  Doplňující funkce a tisk

  Select options