Změny v DPH pro rok 2021

Změny v DPH pro rok 2021

Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
Změny ve vymezení vzniku povinnosti přiznat daň v roce 2021
Praktické problémy při vystavování daňových dokladů a vazby na zpracování kontrolního hlášení a elektronickou evidenci tržeb (povinnosti plátců při uplatňování DPH u služeb s vazbou na KH)
Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na dodání a nájem nemovitých věcí, včetně změn od 1. 1. 2021
Přiznávání daně při dovozu a vývozu zboží, včetně změn provedených ve vazbě na nový celní zákon
Praktické postupy při uplatňování nároku na odpočet daně, včetně změn pro rok 2021
Trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění a změny pro rok 2021
Správa DPH v tuzemsku a změny pro rok 2021
Praktické zkušenosti s podáváním kontrolních hlášení
Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře

Počet osob:
Skupina

Kategorie

Rozsah dnů

Rozsah hodin

Začátek kurzu

Konec kurzu

Školící místnost

Lektor

Cílová skupina

Cíl kurzu

Kategorie a číslo

Číslo karty