Vedení porad a organizace práce

Vedení porad a organizace práce

Na modelových situacích získat a vyzkoušet si portfolio nástrojů vedení porad – pravidla, techniky facilitace
Vědět důležitost time managementu a umět určovat priority při organizaci práce – techniky organizace času,stanovení priorit
Rozpoznat a vyřešit krize a získat postup zvládnutí problémových účastníků při jednáních
Identifikovat, kde vznikají ztráty v osobním řízení času a jak lépe organizovat práci svou a podřízených – rozplánování pracovních činností, multitasking

Počet osob:
Skupina

Kategorie

Rozsah dnů

Rozsah hodin

Začátek kurzu

Konec kurzu

Školící místnost

Lektor

Cílová skupina

Cíl kurzu

Kategorie a číslo

Číslo karty

2. den

Forma vzdělávání

Online