Vedení lidí a motivace z pohledu mistra

Vedení lidí a motivace z pohledu mistra

Vědět manažerské styly vedení lidí a umět mezi nimi poznat rozdíly – vedení lidí a motivace, manažerské styly
Uvědomit si důležitost odměňování – motivace a stimulace
Pochopit hodnocení zaměstnanců jako účinný nástroj motivace – motivační struktura lidí
Vedení hodnocení pohovoru

Počet osob:
Skupina

Kategorie

Rozsah dnů

Rozsah hodin

Začátek kurzu

Konec kurzu

Školící místnost

Lektor

Cílová skupina

Cíl kurzu

Kategorie a číslo

Číslo karty