Účetním výkazům a závěrce rozumíme

Účetním výkazům a závěrce rozumíme

Úvod do problematiky, proč je tak důležité umět číst ve výkazech
Struktura a výklad k rozvaze.
Struktura a výklad k výkazu zisku a ztráty
Výklad ke smyslu a požadavku na přílohu k účetní závěrce.
Struktura a výklad k výkazu cash flow
Výklad k dalším možným výkazům

Počet osob:
Skupina

Kategorie

Rozsah dnů

Rozsah hodin

Začátek kurzu

Konec kurzu

Školící místnost

Lektor

Cílová skupina

Cíl kurzu

Kategorie a číslo

Číslo karty