Týmová spolupráce

Týmová spolupráce

Definovat základní procesy v týmu – týmové kompetence
Pomoci týmu podpořit a posílit vzájemnou důvěru- budování důvěry, postupy
Budovat vzájemný respekt k odlišnostem ve stylech komunikace
Seznámit se s principy komunikace v týmu – týmové role
Podpořit vzájemnou spolupráci a sdílení zkušeností
Zformulovat základní pravidla a dohody členů týmu ke společné práci

Počet osob:
Skupina

Kategorie

Rozsah dnů

Rozsah hodin

Začátek kurzu

Konec kurzu

Školící místnost

Lektor

Cílová skupina

Cíl kurzu

Kategorie a číslo

Číslo karty