Time management a prokrastinace

Time management a prokrastinace

Osvojení si metod plánování pracovních činností – myšlenková mapa a organizace času
Naučit se efektivně plánovat čas a přiřazovat priority jednotlivým úkolům – analýza současného stavu plánování, efektivní organizace pracovného dne, formy a způsoby plánování
Stanovení cílů a priorit – efektivní delegování činností
Uvědomit si příčiny a důsledky chronického odkládání úkolů a naučit se techniky, jak jim zamezit
Modelové situace

Počet osob:
Skupina

Kategorie

Rozsah dnů

Rozsah hodin

Začátek kurzu

Konec kurzu

Školící místnost

Lektor

Cílová skupina

Cíl kurzu

Kategorie a číslo

Číslo karty

Forma vzdělávání

Online