Strategický controlling

Strategický controlling

Seznámit s metodami předvídání budoucího vývoje vnitřního a vnějšího okolí podniku na základě jejich analýzy a prvků strategického controllingu.
Naučit identifikovat rizika budoucího vývoje a hledat způsoby předcházení krizových situací.
Osvojit si zásady přípravy, zavedení a využívání metody Balanced Scorecard (BSC)
Případová studie a praktické příklady

Počet osob:
Skupina

Kategorie

Rozsah dnů

Rozsah hodin

Začátek kurzu

Konec kurzu

Školící místnost

Lektor

Cílová skupina

Cíl kurzu

Kategorie a číslo

Číslo karty