Stanovování priorit a Time management

Stanovování priorit a Time management

Osvojení si metod plánování pracovních činností
Naučit se efektivně plánovat čas a přiřazovat priority jednotlivým úkolům
Stanovení cílů a priorit – vhodné postupy
Na modelových situacích získat a vyzkoušet si portfolio nástrojů vedení porad
Identifikovat, kde vznikají ztráty v osobním řízení času a jak lépe organizovat práci svou
a podřízených – techniky organizace času

Počet osob:
Skupina

Kategorie

Rozsah dnů

Rozsah hodin

Začátek kurzu

Konec kurzu

Školící místnost

Lektor

Cílová skupina

Cíl kurzu

Kategorie a číslo

Číslo karty