Role a kompetence manažera

Role a kompetence manažera

Role a osobnost manažera v rámci společnosti a jeho funkce
Mapa zodpovědnosti vedoucího – požadavky na osobnost manažera
Definice pojmu management a leadership
Manažerský koláč – soulad rolí
Osobnostní předpoklady k práci manažera
Kompetenční model manažera
Osobnostní a profesní diagnostika
Individuální rozhovory
Vytvoření Osobního rozvojového plánu

Počet osob:
Skupina

Kategorie

Rozsah dnů

Rozsah hodin

Začátek kurzu

Konec kurzu

Školící místnost

Lektor

Cílová skupina

Cíl kurzu

Kategorie a číslo

Číslo karty