Pracovně-právní minimum se speciálním zaměřením pro personalisty

Pracovně-právní minimum se speciálním zaměřením pro personalisty

Seznámení personalistů s novinkami v pracovním právu a základními ustanoveními zákoníku práce
Seznámení personalistů se všemi náležitostmi pracovního poměru
Pochopení důležitosti ochrany osobních údajů
Hmotná odpovědnost zaměstnance

Počet osob:
Skupina

Kategorie

Rozsah dnů

Rozsah hodin

Začátek kurzu

Konec kurzu

Školící místnost

Lektor

Cílová skupina

Cíl kurzu

Kategorie a číslo

Číslo karty