Novela daňového řádu k 1. 1. 2021

Novela daňového řádu k 1. 1. 2021

Projekt MOJE DANĚ – elektronický přístup na spis a osobní daňový účet
Podání a jeho vady – nové hodnocení vad podání a jejich odstranění
Daňová kontrola – zcela nové postupy při zahájení a ukončení kontroly
Lhůty pro podání daňového přiznání – určení délky lhůty u papírových a elektronických přiznání a přiznání podaných poradcem
Placení daní – jiný přístup k nakládání s platbou a s přeplatkem, platby omylem
Záloha na daňový odpočet – řešení požadavku Ústavního soudu na vracení nesporné části nadměrného odpočtu
Sankční systém – nové systematické uspořádání sankcí a jejich podstatné změny
Ostatní – méně viditelné, nicméně důležité změny
Aktuální judikatura správních soudů, aneb co právě hýbe daňovým světem

Počet osob:
Skupina

Kategorie

Rozsah dnů

Rozsah hodin

Začátek kurzu

Konec kurzu

Školící místnost

Lektor

Cílová skupina

Cíl kurzu

Kategorie a číslo

Číslo karty