MS Excel pro účetní, controllery a ekonomické pracovníky

MS Excel pro účetní, controllery a ekonomické pracovníky

Prostředí MS Excel
Jednotlivé karty
Novinky
Možnosti využití MS Excel
Práce s výstupy z různých typů systémů
Zautomatizování práce s MS Excel, propojování dat, sumarizování dat
Zautomatizování práce s MS Excel, užitečné nástroje a funkce, praktické příklady
Šablony, k čemu šablony slouží, jak takovou šablonu vytvořit, praktické příklady

Počet osob:
Skupina

Kategorie

Rozsah dnů

Rozsah hodin

Začátek kurzu

Konec kurzu

Školící místnost

Lektor

Cílová skupina

Cíl kurzu

Kategorie a číslo

Číslo karty

Forma vzdělávání

Prezenční