Motivace a hodnocení zaměstnanců

Motivace a hodnocení zaměstnanců

Získat účastníky pro efektivní používání metod výkonového odměňování v systému řízení pracovního výkonu
Vybavit účastníky znalostmi základních principů výkonového odměňování a jejich místem v procesu motivace zaměstnanců – principy motivace v pracovním procesu
Uvědomit si důležitost hodnocení jako účinný nástroj motivace
Formy odměňování – konkrétní nástroje odměňování, postupy
Vědět typy hodnocení a umět rozpoznat a vest motivační a hodnotící rozhovory

Počet osob:
Skupina

Kategorie

Rozsah dnů

Rozsah hodin

Začátek kurzu

Konec kurzu

Školící místnost

Lektor

Cílová skupina

Cíl kurzu

Kategorie a číslo

Číslo karty

Forma vzdělávání

Online