Komplexní průvodce DPH

Komplexní průvodce DPH

Klíčový rámec legislativy v ČR
Vymezení základu daně v tuzemsku
Nárok na odpočet, krácení nároku – koeficient, úprava a roční vypořádání odpočtu
Práva a povinnosti kontrolovaných subjektů
Nejčastější chyby a omyly při uplatňování DPH
Uplatňování DPH mezi zeměmi EU, třetími zeměmi – nejdůležitější informace
Změna pravidel pro registraci plátců daně a identifikovaných osob
Problémy a změny v oblasti osvobození od daně
Praktické postupy při uplatňování nároku na odpočet daně
Změny v oblasti správy DPH

Počet osob:
Skupina

Kategorie

Rozsah dnů

Rozsah hodin

Začátek kurzu

Konec kurzu

Školící místnost

Lektor

Cílová skupina

Cíl kurzu

Kategorie a číslo

Číslo karty