Interní auditor 1 – systémy

Interní auditor 1 – systémy

Úvod do managementu kvality
Pojmy, definice a požadavky normy ISO 9001
Nástroje zlepšování kvality
Statistická regulace procesů
Analýzy a měření systému managementu kvality
Opatření k rozvíjení managementu kvality
Změny požadavků ISO 9001 – změna struktury normy, kontext organizace, požadavky zainteresovaných stran
Metody analýzy rizik v managementu kvality
Metody a nástroje na zlepšování kvality
Statická regulace procesů

Počet osob:
Skupina

Kategorie

Rozsah dnů

Rozsah hodin

Začátek kurzu

Konec kurzu

Školící místnost

Lektor

Cílová skupina

Cíl kurzu

Kategorie a číslo

Číslo karty