Finanční řízení pro nefinanční manažery

Finanční řízení pro nefinanční manažery

Vymezit hlavní finanční cíle podniku
Objasnit základní ekonomické údaje dle jednotlivých výkazů – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash flow
Vysvětlit chování nákladů
Představit způsoby vyhodnocení investic
Zdůraznit roli pracovního kapitálu

Počet osob:
Skupina

Kategorie

Rozsah dnů

Rozsah hodin

Začátek kurzu

Konec kurzu

Školící místnost

Lektor

Cílová skupina

Cíl kurzu

Kategorie a číslo

Číslo karty