DPH nejčastější chyby a problémové oblasti srozumitelně

DPH nejčastější chyby a problémové oblasti srozumitelně

Kdy aplikovat DPH a kdy nikoli, aneb pozor na předmět daně
Registrace plátce daně, problémy při určení obratu
Osoby v režimu DPH – plátci, osoby (ne)povinné k dani, identifikované osoby
Určení místa plnění, aneb kde bude daň vybrána
Vznik povinnosti přiznat a odvést DPH, DPH v nájemních vztazích
Obchody s jinými státy (obchod s členskými státy EU, obchod se 3. zeměmi)
Dodání zboží do jiného členského státu EU
Třístranný obchod, dodání zboží z jiného členského státu EU

Počet osob:
Skupina

Kategorie

Rozsah dnů

Rozsah hodin

Začátek kurzu

Konec kurzu

Školící místnost

Lektor

Cílová skupina

Cíl kurzu

Kategorie a číslo

Číslo karty