Uncategorized

Uncategorized

Zobrazen 1. – 12. z 269 výsledků

 • Vedení porad a organizace práce

  Na modelových situacích získat a vyzkoušet si portfolio nástrojů vedení porad – pravidla, techniky facilitace
  Vědět důležitost time managementu a umět určovat priority při organizaci práce – techniky organizace času,stanovení priorit
  Rozpoznat a vyřešit krize a získat postup zvládnutí problémových účastníků při jednáních
  Identifikovat, kde vznikají ztráty v osobním řízení času a jak lépe organizovat práci svou a podřízených – rozplánování pracovních činností, multitasking

  Select options
 • MS Excel pro pokročilé

  Pokročilé formátování – vlastní formáty čísel, datum a čas ve výpočtech
  Funkce, vnořené funkce
  Práce se skupinami listů
  Práce se zadávanými daty (ověření dat, duplicity)
  Tvorba tabulek
  Nástroj Tabulka („datová“/„databázová“)
  Databázové nástroje mimo („datové“) Tabulky
  Grafy jejich využití a kombinace (analytické nástroje)
  Kontingenční sestavy – kontingenční tabulky, grafy, propojení na data
  Import dat z externích zdrojů pro zaměstnance členů SCHP ČR
  Zabezpečení dat, sdílení dokumentu
  Formulářové prvky použitelné pro kooperaci s tabulkami a grafy (informativní ukázka)

  Select options
 • Role a kompetence manažera

  Role a osobnost manažera v rámci společnosti a jeho funkce
  Mapa zodpovědnosti vedoucího – požadavky na osobnost manažera
  Definice pojmu management a leadership
  Manažerský koláč – soulad rolí
  Osobnostní předpoklady k práci manažera
  Kompetenční model manažera
  Osobnostní a profesní diagnostika
  Individuální rozhovory
  Vytvoření Osobního rozvojového plánu

  Select options
 • Daň z příjmu právnických osob

  Naučit se rozdíly mezi položkami, které zvyšují výsledek hospodaření, a které položky jej snižují
  Daňové a nedaňové doklady
  Hmotný majetek
  Pochopit princip daňových a nedaňových rezerv
  Aktuální problémy podle platné aktuální právní úpravy

  Select options
 • Kritické myšlení

  Definice kritického myšlení
  Jak nepodléhat klamům našeho vlastního mozku Jak zlepšit svoji argumentaci a práci s informacemi Použití her a případových studií metod kritického myšlení v praxi Začlenění metody do firemního života

  Select options
 • Pracovně-právní minimum se speciálním zaměřením pro personalisty

  Seznámení personalistů s novinkami v pracovním právu a základními ustanoveními zákoníku práce
  Seznámení personalistů se všemi náležitostmi pracovního poměru
  Pochopení důležitosti ochrany osobních údajů
  Hmotná odpovědnost zaměstnance

  Select options
 • Psychicky odolní navzdory těžkým krizím a nepříjemným situacím

  Zastavit se, zpomalit a zvýšit schopnost žít vyrovnanější a radostnější život navzdory problémům a krizím v minulosti i v současnosti. Zastavit se a posílit schopnost zvládat psychickou zátěž a překonávat krize, překážky a problémy. Umět ovládat své vnímání reality a tím ovlivnit své prožívání. Využít svoje selhání a těžké chvíle k růstu a psychické síle. Umět i z těžké chvíle vytěžit maximum

  Objednat kurz
 • Obchody s EU z pohledu DPH polopatě

             přehled aktuálního stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH související s EU transakcemi

             dodání zboží do jiného členského státu EU a jeho specifika v souvislosti s tzv. „rychlými záplatami“ (quick fixes)

             řetězové dodávky a jejich dopady na správné uplatnění DPH, přiřazování přepravy

             režim call-off stock – nová pravidla pro dodání a pořízení zboží v tomto režimu

             pořízení zboží z jiného členského státu a jeho specifika

             praktické příklady obchodů v rámci EU, aneb na co si dát pozor

             Intrastat

  Select options
 • Ukončování pracovních poměrů

  • Aktuální otázky skončení pracovního poměru
  • Aktuální judikaturu a skončení pracovního poměru
  • Dohoda, zrušení ve zkušební době, uplynutí doby a okamžité zrušení pracovního poměru
  • Výpověď z pracovního poměru se zaměřením na nadbytečnost, porušování povinností a nesplňování požadavků pro řádný výkon práce
  • Neplatnost rozvázání pracovního poměru
  • Otázky účastníků, diskuze, shrnutí
  Select options
 • Jak zneškodnit stres v deseti krocích aneb účinné zbraně do každé doby

  Jak zvládat hektický styl dnešního života a zachovat si klidnou hlavu v každé situaci. Prozradíme si jak na rychlý antistress nejen pro naše tělo ale i naši mysl.

  Select options
 • 001 Změny v DPH 2021

  • Přehled aktuálního stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH a jeho změny
  • Změny ve vymezení základních pojmů
  • Změny ve vymezení místa plnění, které přinese novela v roce 2021, specifika řetězových dodávek, prodej zboží na dálku
  • Řetězové dodávky a jejich dopady na správné uplatnění DPH, přiřazování přepravy
  • Režim call-off stock – nová pravidla pro dodání a pořízení zboží v tomto režimu
  • Prodej zboží na dálku a jeho změny v roce 2021
  • Podmínky pro osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu
  • Podmínky pro osvobození od DPH při vývozu zboží
  • Změny v dovozu zboží
  • Změny sazeb DPH v roce 2020 a 2021
  • Změny v DPH v souvislosti s novelou daňového řádu
  • Další změny v oblasti DPH platné pro rok 2021

  Select options
 • 002 Novela daňového řádu k 1. 1. 2021

  • Projekt MOJE DANĚ – elektronický přístup na spis a osobní daňový účet
  • Podání a jeho vady – nové hodnocení vad podání a jejich odstranění
  • Daňová kontrola – zcela nové postupy při zahájení a ukončení kontroly
  • Lhůty pro podání daňového přiznání – určení délky lhůty u papírových a elektronických přiznání a přiznání podaných poradcem
  • Placení daní – jiný přístup k nakládání s platbou a s přeplatkem, platby omylem
  • Záloha na daňový odpočet – řešení požadavku Ústavního soudu na vracení nesporné části nadměrného odpočtu
  • Sankční systém – nové systematické uspořádání sankcí a jejich podstatné změny
  • Ostatní – méně viditelné, nicméně důležité změny
  • Aktuální judikatura správních soudů, aneb co právě hýbe daňovým světem

  Select options