Zlín

Zlín

Zobrazen 1. – 12. z 32 výsledků

 • Zásady pokročilé efektivní komunikace

  Naučit se vědomě používat techniky aktivního naslouchání – verbální a neverbální komunikace, přesvědčivá argumentace a jejich metody
  Seznámit se s principy rozhodování v situacích rizika a nejistoty – komunikace k řešení problémů, typologie osob v komunikaci
  Získání přirozeného respektu – asertivita jako účinný nástroj řešení krizových situací
  Moderace skupinového rozhodování

  Select options
 • Základy komunikace a řešení krizových situací – pro mistry

  Uvědomit si důležitost verbální a neverbální komunikace – komunikační dovednosti
  Seznámit se s technikami rozhodování v situaci rizika a nejistoty – typologie osob
  Asertivita jako účinný nástroj řešení krizových situací b – individuální komunikační styl
  Představení možných technik pro řešení krizových situací
  Naučit se, jak zvládat emoční bariéry

  Select options
 • Štíhlé myšlení

  Pochopit proč je důležité soustavné zlepšování
  8 zásad managementu
  Co ovlivňuje produktivitu – zásady štíhlé výroby Naučit se správně používat metody štíhlého myšlení a jednání – postupné zlepšování, 5S, TPM
  Nástroje zlepšování ve štíhlých systémech

  Select options
 • Základy komunikace a řešení krizových situací – pro mistry

  Uvědomit si důležitost verbální a neverbální komunikace – komunikační dovednosti
  Seznámit se s technikami rozhodování v situaci rizika a nejistoty – typologie osob
  Asertivita jako účinný nástroj řešení krizových situací b – individuální komunikační styl
  Představení možných technik pro řešení krizových situací
  Naučit se, jak zvládat emoční bariéry

  Select options
 • Základy procesního řízení

  Úvod do procesního řízení
  Procesní řízení vs. funkční řízení
  Výhody, nevýhody procesního řízení
  Procesní řízení a procesy
  Modelovací nástroje procesního řízení – obecné a speciální
  Projektové řízení

  Select options
 • AutoCAD – Základní kurz

  Základní nástroje programu
  Popis obrazovky
  Kreslení objektů
  Úpravy objektů
  Hladiny
  Text
  Šrafování
  Kótování
  Bloky
  Doplňující funkce a tisk

  Select options
 • Key account management

  Definice vlastního portfolia a vztahů s klienty – charakteristika klíčového zákazníka
  Zpracování pyramidy vztahů, produktového portfolio
  SWOT analýza
  Definice vlastní POWER mapy vůči svým zákazníkům

  Select options
 • Stanovování priorit a Time management

  Osvojení si metod plánování pracovních činností
  Naučit se efektivně plánovat čas a přiřazovat priority jednotlivým úkolům
  Stanovení cílů a priorit – vhodné postupy
  Na modelových situacích získat a vyzkoušet si portfolio nástrojů vedení porad
  Identifikovat, kde vznikají ztráty v osobním řízení času a jak lépe organizovat práci svou
  a podřízených – techniky organizace času

  Select options
 • Hodnocení dodavatelů v oblasti nákupu

  Dozvědět se, jak zvolit a realizovat správný postup při výběru dodavatele
  Naučit se správně vést výběrového řízení s dodavatelem a poznat metody pro efektivní výběr dodavatelů
  Zvýšit kvalitu procesů nákupu a dodavatelských vztahů – kvantifikace očekávaných přínosů a úspor
  Metodologie a příklady

  Select options
 • Úvod do štíhlé výroby a analýza měření práce

  Úvod a filozofie štíhlé výroby
  Pochopení hlavního smyslu, proč je důležité neustálé zlepšování
  Produktivita a co ji ovlivňuje
  Analýza a měření práce – naučit se metody měření práce a umět je správně používat
  Studium a analýza pracovních metod

  Select options
 • Strategický controlling

  Seznámit s metodami předvídání budoucího vývoje vnitřního a vnějšího okolí podniku na základě jejich analýzy a prvků strategického controllingu.
  Naučit identifikovat rizika budoucího vývoje a hledat způsoby předcházení krizových situací.
  Osvojit si zásady přípravy, zavedení a využívání metody Balanced Scorecard (BSC)
  Případová studie a praktické příklady

  Select options
 • Změny v DPH pro rok 2021

  Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
  Změny ve vymezení vzniku povinnosti přiznat daň v roce 2021
  Praktické problémy při vystavování daňových dokladů a vazby na zpracování kontrolního hlášení a elektronickou evidenci tržeb (povinnosti plátců při uplatňování DPH u služeb s vazbou na KH)
  Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na dodání a nájem nemovitých věcí, včetně změn od 1. 1. 2021
  Přiznávání daně při dovozu a vývozu zboží, včetně změn provedených ve vazbě na nový celní zákon
  Praktické postupy při uplatňování nároku na odpočet daně, včetně změn pro rok 2021
  Trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění a změny pro rok 2021
  Správa DPH v tuzemsku a změny pro rok 2021
  Praktické zkušenosti s podáváním kontrolních hlášení
  Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře

  Select options