Šrámková Alice

Šrámková Alice

Zobrazuji všechny 2 výsledky

 • Účetní závěrka

  Naučit se, jak se efektivně připravit na účetní závěrku a pochopit smysl před-uzávěrkových operací
  Porozumět práci s účetními výkazy
  Osvojit si následné povinnosti účetní jednotky

  Select options
 • Interpretace Národní účetní rady

  Činnost Národní účetní rady, proces tvorby interpretací
  Vybrané interpretace či jejich pracovní –
  Návrhy
  Časové rozlišování
  Cizí měna
  Rezervy na likvidace
  Náhradní způsob výpočtu konsolidačního rozdílu
  Zachycení prodeje podílu v dceřiném podniku v konsolidované účetní závěrce
  Oprava chyb, měny v účetních odhadech a změny v účetních metodách
  Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku

  Select options