Šindelář Michal

Šindelář Michal

Zobrazuji všechny 2 výsledky

 • Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv

  Časové rozlišení nákladů a výnosů, správnost účtování na základě účetních dokladů a jiných potřebných informací
  Časové rozlišení nákladů a výnosů, správnost účtování na základě účetních dokladů a jiných potřebných informací
  Dohadné účty aktivní a pasivní – stanovení jejich výše, správné zaúčtování
  Účetní rezervy, jejich význam a účtování
  Zákonné rezervy – tvorba a čerpání rezervy na opravy hmotného majetku
  Základní stanovení postupu účtování v cizích měnách (přepočty, výpočet a účtování kurzových rozdílů)
  Podklady a evidence výše uvedených účetních operací

  Select options
 • Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví

  S jakými situacemi a druhy chyb se můžeme potkat Kde a jak se mohou chyby projevit
  Základní kontrolní vazby mezi rozvahovými a nákladovými účty
  Způsob odstranění konkrétních chyb z účetního a daňového pohledu
  Prevence proti chybám – jak na ni
  Zodpovědné osoby
  Tréninkový blok – modelový příklad na vyhledávání chyb, jejich vyřešení a nastavení prevence

  Select options