Sekaninová Barbora

Sekaninová Barbora

Zobrazuji všechny 3 výsledky

 • Daň z příjmu právnických osob

  Naučit se rozdíly mezi položkami, které zvyšují výsledek hospodaření, a které položky jej snižují
  Daňové a nedaňové doklady
  Hmotný majetek
  Pochopit princip daňových a nedaňových rezerv
  Aktuální problémy podle platné aktuální právní úpravy

  Select options
 • Výkaz cash flow prakticky

  Vysvětlení Cash flow od A do Z – smysl výkazu, metody sestavení výkazu
  Sestavení výkazů na praktických příkladech
  Orientace v hotovém CF

  Select options
 • Účetní závěrka

  Naučit se, jak se efektivně připravit na účetní závěrku a pochopit smysl před-uzávěrkových operací
  Porozumět práci s účetními výkazy
  Osvojit si následné povinnosti účetní jednotky

  Select options