Dvořáková Lenka

Dvořáková Lenka

Zobrazuji všechny 2 výsledky

 • Účetním výkazům a závěrce rozumíme

  Úvod do problematiky, proč je tak důležité umět číst ve výkazech
  Struktura a výklad k rozvaze.
  Struktura a výklad k výkazu zisku a ztráty
  Výklad ke smyslu a požadavku na přílohu k účetní závěrce.
  Struktura a výklad k výkazu cash flow
  Výklad k dalším možným výkazům

  Select options
 • Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví

  S jakými situacemi a druhy chyb se můžeme potkat Kde a jak se mohou chyby projevit
  Základní kontrolní vazby mezi rozvahovými a nákladovými účty
  Způsob odstranění konkrétních chyb z účetního a daňového pohledu
  Prevence proti chybám – jak na ni
  Zodpovědné osoby
  Tréninkový blok – modelový příklad na vyhledávání chyb, jejich vyřešení a nastavení prevence

  Select options