Měkké a manažerské dovednosti

Měkké a manažerské dovednosti

Zobrazen 1. – 12. z 33 výsledků

 • Zásady pokročilé efektivní komunikace

  Naučit se vědomě používat techniky aktivního naslouchání – verbální a neverbální komunikace, přesvědčivá argumentace a jejich metody
  Seznámit se s principy rozhodování v situacích rizika a nejistoty – komunikace k řešení problémů, typologie osob v komunikaci
  Získání přirozeného respektu – asertivita jako účinný nástroj řešení krizových situací
  Moderace skupinového rozhodování

  Select options
 • Interní auditor 3 – zavádění, auditování, certifikace

  Auditorská komunikace
  Požadavky na vedoucí auditora
  Udržování kvalifikace vedoucího auditora
  Týmová práce, příprava na audit
  Týmová práce, realizace auditu
  Týmová práce, zpracování zjištění z auditu
  Řízení týmu auditorů v průběhu prezentace zjištění z auditu

  Select options
 • Základy komunikace a řešení krizových situací – pro mistry

  Uvědomit si důležitost verbální a neverbální komunikace – komunikační dovednosti
  Seznámit se s technikami rozhodování v situaci rizika a nejistoty – typologie osob
  Asertivita jako účinný nástroj řešení krizových situací b – individuální komunikační styl
  Představení možných technik pro řešení krizových situací
  Naučit se, jak zvládat emoční bariéry

  Select options
 • Metody PI I. – 5S, SMED, TPM, JUST IN TIME

  Dosažení vhodného pracovního prostředí
  Správné sestavení standardů
  Umět metodu 5S prakticky využít jak v kanceláři, tak ve výrobě
  Pochopit smysl metody Just In Time
  Pochopit účel metody SMED
  Vědět, k čemu slouží metoda TPM

  Select options
 • Interní auditor 2 – procesy

  Požadavky normy ISO 9001 na interní audity
  Požadavky normy ISO 19011
  Principy auditování
  Týmová práce – příprava na audit
  Týmová práce – realizace auditu
  Týmová práce – zpracování zjištění z auditu
  Prezentace zjištění z auditu

  Select options
 • Štíhlé myšlení

  Pochopit proč je důležité soustavné zlepšování
  8 zásad managementu
  Co ovlivňuje produktivitu – zásady štíhlé výroby Naučit se správně používat metody štíhlého myšlení a jednání – postupné zlepšování, 5S, TPM
  Nástroje zlepšování ve štíhlých systémech

  Select options
 • Interní auditor 1 – systémy

  Úvod do managementu kvality
  Pojmy, definice a požadavky normy ISO 9001
  Nástroje zlepšování kvality
  Statistická regulace procesů
  Analýzy a měření systému managementu kvality
  Opatření k rozvíjení managementu kvality
  Změny požadavků ISO 9001 – změna struktury normy, kontext organizace, požadavky zainteresovaných stran
  Metody analýzy rizik v managementu kvality
  Metody a nástroje na zlepšování kvality
  Statická regulace procesů

  Select options
 • Základy komunikace a řešení krizových situací – pro mistry

  Uvědomit si důležitost verbální a neverbální komunikace – komunikační dovednosti
  Seznámit se s technikami rozhodování v situaci rizika a nejistoty – typologie osob
  Asertivita jako účinný nástroj řešení krizových situací b – individuální komunikační styl
  Představení možných technik pro řešení krizových situací
  Naučit se, jak zvládat emoční bariéry

  Select options
 • Základy procesního řízení

  Úvod do procesního řízení
  Procesní řízení vs. funkční řízení
  Výhody, nevýhody procesního řízení
  Procesní řízení a procesy
  Modelovací nástroje procesního řízení – obecné a speciální
  Projektové řízení

  Select options
 • Key account management

  Definice vlastního portfolia a vztahů s klienty – charakteristika klíčového zákazníka
  Zpracování pyramidy vztahů, produktového portfolio
  SWOT analýza
  Definice vlastní POWER mapy vůči svým zákazníkům

  Select options
 • Stanovování priorit a Time management

  Osvojení si metod plánování pracovních činností
  Naučit se efektivně plánovat čas a přiřazovat priority jednotlivým úkolům
  Stanovení cílů a priorit – vhodné postupy
  Na modelových situacích získat a vyzkoušet si portfolio nástrojů vedení porad
  Identifikovat, kde vznikají ztráty v osobním řízení času a jak lépe organizovat práci svou
  a podřízených – techniky organizace času

  Select options
 • Hodnocení dodavatelů v oblasti nákupu

  Dozvědět se, jak zvolit a realizovat správný postup při výběru dodavatele
  Naučit se správně vést výběrového řízení s dodavatelem a poznat metody pro efektivní výběr dodavatelů
  Zvýšit kvalitu procesů nákupu a dodavatelských vztahů – kvantifikace očekávaných přínosů a úspor
  Metodologie a příklady

  Select options