TOP Management

TOP Management

Zobrazen 1. – 12. z 23 výsledků

 • 032 AKADEMIE TOP MAN. – 1. Strategické řízení společnosti

  • Strategické myšlení a řízení, strategické plánování, metody a přístupy strategického plánování
  • Analýza situace v organizaci, kam jdeme
  • PEST analýza
  • Portova analýza pěti konkurenčních sil
  • Strategická analýza – SWOT analýza
  • Strategická kontrola
  • Model obchodních rizik – vnitřní rizika
  • Value Chain
  • Plánování nových podnikatelských aktivit
  • Vyhodnocení strategických variant

  Objednat kurz
 • 043 AKADEMIE TOP MAN. – 1. Strategické řízení společnosti

  • Strategické myšlení a řízení, strategické plánování, metody a přístupy strategického plánování
  • Analýza situace v organizaci, kam jdeme
  • PEST analýza
  • Portova analýza pěti konkurenčních sil
  • Strategická analýza – SWOT analýza
  • Strategická kontrola
  • Model obchodních rizik – vnitřní rizika
  • Value Chain
  • Plánování nových podnikatelských aktivit
  • Vyhodnocení strategických variant

  Objednat kurz
 • 057 Manažerské dovednosti pro TOP management

  • Manažerské dovednosti v rámci strategického řízení firmy
  • Vyjasnění jednotlivých pojmů
  • Strategické řízení
  • Postupy a nástroje rozhodování manažera při řízení firmy závisí na
  • Řízení změn
  • Projektové řízení
  • Koučování
  • Situační teorie vedení lidí
  • Principy a metodiky koučování
  • Praktické využití manažerských dovedností a nástrojů manažera v jeho rozhodovacích procesech
  • Praktické využití možností řízení dle jednotlivých situací

  Objednat kurz
 • 072 Interní auditor 1 – systémy – OK

  • Úvod do managementu kvality
  • Pojmy, definice a požadavky normy ISO 9001
  • Nástroje zlepšování kvality
  • Statistická regulace procesů
  • Analýzy a měření systému managementu kvality
  • Opatření k rozvíjení managementu kvality
  • Změny požadavků ISO 9001 – změna struktury normy, kontext organizace, požadavky zainteresovaných stran
  • Metody analýzy rizik v managementu kvality
  • Metody a nástroje na zlepšování kvality
  • Statická regulace procesů

  Objednat kurz
 • 086 Krizové řízení

  • Předpisy krizového řízení
  • Krizové situace a krizové stavy
  • Typové krizové plány a jejich význam
  • Východiska krizového plánování
  • Analýza rizik, zranitelnosti
  • Zásady a formy reakce na krizi
  • Krizová komunikace
  • Plány vyrozumění, svolávání a svozu
  • Vnitřní a vnější krizové komunikace
  • Technická podpora CM
  • Cvičení reakce na krizi

  Objednat kurz
 • 087 Osm rituálů vůdce

  • Základy leadershipu a umění vést lidi
  • 1. rituál: Dej odměně za práci smysl
  • 2. rituál: Řiď hlavou, veď srdcem
  • 3. rituál: Pravidelně odměňuj, vytrvale chval
  • 4. rituál: Přístup ke změně jako nástroj k úspěchu
  • 5. rituál: Soustřeď se na to podstatné
  • 6. rituál: Vůdce sám sebe
  • 7. rituál: Vnímej to, co vnímají ostatní, ale přemýšlej jako nikdo jiný
  • 8. rituál: Propoj vůdcovství s odkazem

  Objednat kurz
 • 101 Manažerské dovednosti pro TOP management

  • Manažerské dovednosti v rámci strategického řízení firmy
  • Vyjasnění jednotlivých pojmů
  • Strategické řízení
  • Postupy a nástroje rozhodování manažera při řízení firmy závisí na
  • Řízení změn
  • Projektové řízení
  • Koučování
  • Situační teorie vedení lidí
  • Principy a metodiky koučování
  • Praktické využití manažerských dovedností a nástrojů manažera v jeho rozhodovacích procesech
  • Praktické využití možností řízení dle jednotlivých situací

  Objednat kurz
 • 122 Interní auditor 2 – procesy – OK

  • Požadavky normy ISO 9001 na interní audity
  • Požadavky normy ISO 19011
  • Principy auditování
  • Týmová práce – příprava na audit
  • Týmová práce – realizace auditu
  • Týmová práce – zpracování zjištění z auditu
  • Prezentace zjištění z auditu

  Objednat kurz
 • 137 Základy koučování

  • Koučovat nebo řídit?
  • Koho je vhodné koučovat?
  • Kdo je to kouč?
  • Manažer Koučem
  • Empowerment
  • Příklady koučování v praxi
  • Co je opravdovou podstatou koučování?
  • Počátky vytváření metod koučování v praxi
  • Znát otázky nestačí – každý člověk je jiný
  • Načasování otázek
  • Profesní kořeny kouče a dopad na účinnost koučování
  • Klíčové kompetence kouče

  Objednat kurz
 • 157 AKADEMIE TOP MAN. – 5. Úvod do projektového managementu pro TOP management

  • Základní pojmy a definice
  • Historie projektového řízení (PM) – modely a metodiky
  • Fáze a procesy PM
  • Organizace projektu
  • Plánování projektu
  • Řízení projektů v organizaci
  • Portfólio – program – projekt
  • Programy vs. multiprojekty
  • Prioritizace projektů v organizaci
  • Posuzování projektů a jejich přínosů
  • Řízení projektů
  • Monitorování projektu
  • Vyhodnocování průběhu projektu
  • Ukončování projektů
  • Měření přínosů

  Objednat kurz
 • 158 Management a vedení lidí

  • Základy situačního vedení
  • Principy situačního vedení – vedení podle zralosti spolupracovníků, povahy úkolu a volba odpovídajícího stylu
  • Identifikace a analýza vlastního stylu vedení podřízených
  • Jaký styl vedení v roli manažera k jednotlivým podřízeným zvolit
  • Jaké možnosti ve své konkrétní práci úspěšně využít
  • Řešení modelových situací z praxe
  • Efektivita stylu vedení ve vztahu ke konkrétním situacím, jež mohou v řízení nastat
  • Nejčastější chyby, jichž se manažeři z hlediska situačního vedení dopouštějí
  • Motivační struktura lidí a maslowa hierarchie potřeb
  • Vnější motivační faktory – stimuly
  • Cíle SMART – specifické, měřitelné, akceptovatelné, reálné, time – časově limitované
  • Modelové situace – vedení (dominantní, ovlivňující, analytický, stálý)

  Objednat kurz
 • 161 AKADEMIE TOP MAN. – 6. Týmové řešení problémů

  • Kdo je to manažer?
  • Typy problémů a odpovídající opatření
  • Kontext organizace aneb o podmínkách a možnostech
  • Lidský faktor a jeho působení v organizaci
  • Bariéry působící při aplikaci metod pro řešení problémů a „jak je překonávat“
  • Proces a jeho význam pro řízení organizace
  • Nástroje zkoumání variability procesů
  • Management rizik jako prevence problémů
  • Komplexní metody řešení problémů
  • Akční plány a jejich použití při řešení problémů

  Objednat kurz