Průmysloví inženýři, technologové výroby

Průmysloví inženýři, technologové výroby

Zobrazuji všech 12 výsledků

 • 009 Úvod do štíhlé výroby a analýza měření práce – OK

  • Zlepšování, použití nástrojů řízení kvality
  • Postupový diagram
  • Diagram příčin a následků
  • Paretův diagram
  • Korelační diagram
  • Sběr dat
  • KAIZEN a jeho místo ve zlepšování
  • Řízení neshod a reklamací
  • Dokumenty požadované normou
  • Nápravní a preventivní opatření

  Objednat kurz
 • 012 Úvod do štíhlé výroby a analýza měření práce

  • Zlepšování, použití nástrojů řízení kvality
  • Postupový diagram
  • Diagram příčin a následků
  • Paretův diagram
  • Korelační diagram
  • Sběr dat
  • KAIZEN a jeho místo ve zlepšování
  • Řízení neshod a reklamací
  • Dokumenty požadované normou
  • Nápravní a preventivní opatření

  Objednat kurz
 • 056 Sedm základních nástrojů řízení kvality

  • Vývojový diagram
  • Paretův diagram
  • Histogram
  • Diagram příčin a následků
  • Korelační diagram
  • Regulační diagram

  Objednat kurz
 • 082 Štíhlé myšlení

  • Štíhlý management
  • 8 zásad managementu
  • Plýtvání
  • Zásady štíhlé výroby
  • Procesní štíhlé řízení
  • Cyklus P-D-C-A
  • Metoda 5S
  • TPM
  • Nástroje zlepšování ve štíhlých systémech

  Objednat kurz
 • 092 Sedm základních nástrojů řízení kvality

  Většina ze sedmi základních nástrojů přispívá k vizualizaci problému v procesu a tím k objektivnějšímu rozhodování o vhodném řešení problémů. Jejich počet je inspirován příběhy o legendárním bojovém mnichu Benkei, který s sebou neustále nosil sedm předmětů (mezi nimi především zbraně), a díky nim vyhrával své souboje. Pracovníci bojující s nekvalitou také potřebují zbraně – snadno zvládnutelné nástroje, které jim umožní vyhrát jejich bitvy.
  Soubor sedmi nástrojů je označen „základní“, protože jsou dostatečně jednoduché na to, protože jejich používání nevyžaduje žádné speciální znalosti. A přitom je možné použít je pro řešení téměř všech problémů spojených s kvalitou výroby.
  Jejich další výhodou je jednoduchá aplikace a poskytnutí rychlých výsledků.
  Pro svou jednoduchost je sedm základních nástrojů preferováno před složitějšími statistickými metodami.
  V kurzu se bude probírat:
  • Proč 7 nástrojů
  • Diagram příčin a následků (Fish Bone)
  • Kontrolní tabulka/formulář pro sběr údajů (Checklist)
  • Histogram
  • Paretův diagram
  • Korelační (bodový) diagram
  • Vývojový diagram (Flow Chart)
  • Regulační diagram

  Objednat kurz
 • 127 Štíhlé myšlení

  • Štíhlý management
  • 8 zásad managementu
  • Plýtvání
  • Zásady štíhlé výroby
  • Procesní štíhlé řízení
  • Cyklus P-D-C-A
  • Metoda 5S
  • TPM
  • Nástroje zlepšování ve štíhlých systémech

  Objednat kurz
 • 128 Metody PI I. – 5S, SMED, TPM, JUST IN TIME – OK

  • Úvod do 5S
  • Postup zavádění 5S
  • TPM – fáze a implementační kroky
  • Dosahované hodnoty v různých průmyslových odvětvích
  • Vizualizace TPM
  • Úvod do SMED, postup metody SMED
  • Just In Time
  • Kanban

  Objednat kurz
 • 151 Analýza kořenových příčin – OK

  • Úvod do problematiky – definice analýzy
  • Shromažďování dat k pochopení příčiny
  • Zvláštní a náhodné příčiny
  • Brainstorming – nástroje ke zjištění příčiny problému
  • Analýza dat
  • Jaké nástroje využít k efektivní analýze
  • Identifikace příčiny
  • Nástroje k identifikaci
  • Nástroje k eliminaci
  • Problémy při zavádění
  • Standardizace

  Objednat kurz
 • 236 Metody PI II. – DMAIC, VSM, FMEA, 8D report

  • Úvod do DMAIC cyklus – Define, Measure, Analyze, Improve, Control (krátký úvod do metodiky DMAIC)
  • Úvod do VSM
  • Úvod do metody FMEA; definice metody FMEA
  • Úvod do postupu při zpracování FMEA
  • Důvody, proč se zabývat hodnocením rizika
  • Vlastnosti a druhy FMEA
  • 8D-Report

  Objednat kurz
 • 237 Analýza kořenových příčin

  • Úvod do problematiky – definice analýzy
  • Shromažďování dat k pochopení příčiny
  • Zvláštní a náhodné příčiny
  • Brainstorming – nástroje ke zjištění příčiny problému
  • Analýza dat
  • Jaké nástroje využít k efektivní analýze
  • Identifikace příčiny
  • Nástroje k identifikaci
  • Nástroje k eliminaci
  • Problémy při zavádění
  • Standardizace

  Objednat kurz
 • 240 Problem solving

  • Typy problémů a odpovídající opatření
  • Management rizik jako prevence problémů
  • Proces a jeho význam pro řízení organizace
  • Lidský faktor a jeho působení v organizaci
  • Bariéry působící při aplikaci metod pro řešení problémů a „jak je překonávat“
  • Nástroje zkoumání variability procesů
  • Akční plány a jejich použití při řešení problémů

  Objednat kurz
 • 254 Problem solving

  • Typy problémů a odpovídající postupy a opatření
  • QRQC – Quick Response Quality Control, procedura řešení problémů s interní kvalitou
  • Global 8D (8D Report), procedura řešení reklamací

  Objednat kurz