Obchodní manažeři, pracovníci obchodu

Obchodní manažeři, pracovníci obchodu

Zobrazen 1. – 12. z 28 výsledků

 • 016 Efektivní telefonická komunikace

  • Profesionální telefonní operátor – motivace pro profesionální službu po telefonu
  • Pravidla profesionální telefonické komunikace
  • Komunikační proces, pravidla komunikace a složky komunikace
  • Výhody, úskalí a specifika telefonické komunikace
  • Struktura a vedení telefonického rozhovoru – fáze efektivního telefonního hovoru a jejich správný průběh
  • Práce s hlasem
  • Přesvědčivost v telefonickém rozhovoru
  • 4 důležité dovednosti – nástroje efektivní telefonické komunikace – empatie, naslouchání, otázky, reakce na námitky a efektivní argumentace
  • Prezentace řešení po telefonu
  • Zvládání obtížných komunikačních situací po telefonu – strategie řešení konfliktních situací
  • Typy svízelných osob – jak s nimi po telefonu jednat
  • Kontrola emocí a využití asertivity v telefonické komunikaci

  Objednat kurz
 • 020 AKADEMIE OBCH. MANAG. – 1. Key account management

  • Co to je Key Account Management (KAM) a jak to chápeme
  • Transakční přístup, vztahový prodej
  • Charakteristika klíčového zákazníka
  • SWOT analýza klienta
  • Analýza konkurenčního prostředí
  • Analýza produktového portfolia
  • POWER mapa
  • Vyhodnocení

  Objednat kurz
 • 024 Obchodní dovednosti

  • Správná prezentace, jak využít nástroje komunikace k získání důvěry
  • Metody vyhledávání zákazníků, jak a kde hledat zákazníky
  • Psychologické aspekty obchodního jednání
  • Příprava na obchodní jednání, posouzení silných a slabých stránek
  • Cíle a průběh jednotlivých fází obchodního rozhovoru
  • Techniky zvládání námitek
  • Zvládání těžkých situací a slepých uliček
  • Význam rozvíjení EQ pro obchodní činnost

  Objednat kurz
 • 031 Prezentační dovednosti

  • Připraveným štěstí přeje – analýza publika, vizuální pomůcky, písemná příprava
  • Trénink prezentace
  • Tajemství úspěšné prezentace
  • Jak zaujmout publikum
  • Problematické podněty
  • Moderování
  • Improvizace
  • Komunikace v nestandardních situacích

  Objednat kurz
 • 034 Obchodní dovednosti

  • Správná prezentace, jak využít nástroje komunikace k získání důvěry
  • Metody vyhledávání zákazníků, jak a kde hledat zákazníky
  • Psychologické aspekty obchodního jednání
  • Příprava na obchodní jednání, posouzení silných a slabých stránek
  • Cíle a průběh jednotlivých fází obchodního rozhovoru
  • Techniky zvládání námitek
  • Zvládání těžkých situací a slepých uliček
  • Význam rozvíjení EQ pro obchodní činnost

  Objednat kurz
 • 037 AKADEMIE OBCH. MANAG. – 1. Key account management

  • Co to je Key Account Management (KAM) a jak to chápeme
  • Transakční přístup, vztahový prodej
  • Charakteristika klíčového zákazníka
  • SWOT analýza klienta
  • Analýza konkurenčního prostředí
  • Analýza produktového portfolia
  • POWER mapa
  • Vyhodnocení

  Objednat kurz
 • 038 Key account management – OK

  • Co to je Key Account Management (KAM) a jak to chápeme
  • Transakční přístup, vztahový prodej
  • Charakteristika klíčového zákazníka
  • SWOT analýza klienta
  • Pyramida vztahu
  • Porterova analýza
  • Power mapa

  Objednat kurz
 • 058 AKADEMIE OBCH. MANAG. – 3. Analýza pozic a postojů – Průlomové „win-win“ vyjednávání

  • Specifika obvyklých forem vyjednávání, přirozená tendence bojovat
  • Vytvořit si nový pohled na jednání
  • Příprava na vyjednávání, stanovení cílů, vyjednávací taktiky a strategie
  • Zjištění a uspokojení zájmů druhé strany
  • Zaměřit pozornost na uspokojení obou stran, sdílení vizí
  • Co mohu nabídnout, aby to neohrozilo moji pozici, hodnoty ústupku
  • Předem odsouhlasit podmínky, co je psáno to je dáno
  • Aplikace strategie win-win v praxi

  Objednat kurz
 • 061 Obchodní dovednosti v anglickém jazyce

  • Ukázka obchodní schůzky a její rozbor
  • Komunikační pyramida v kontaktu s klientem
  • Důležitost prvního dojmu a image obchodníka
  • Získávání informací – jak správně klást otázky
  • Nákupní zvyklosti zákazníka
  • Základ pro kvalitní argumentaci
  • Sjednání schůzky a navázání vztahu s klientem
  • Zjišťování potřeb zákazníka
  • Jak uzavřít obchodní jednání
  • Jak se vyrovnat s případným neúspěchem

  Objednat kurz
 • 071 AKADEMIE OBCH. MANAG. – 3. Analýza pozic a postojů – Průlomové „win-win“ vyjednávání

  • Specifika obvyklých forem vyjednávání, přirozená tendence bojovat
  • Vytvořit si nový pohled na jednání
  • Příprava na vyjednávání, stanovení cílů, vyjednávací taktiky a strategie
  • Zjištění a uspokojení zájmů druhé strany
  • Zaměřit pozornost na uspokojení obou stran, sdílení vizí
  • Co mohu nabídnout, aby to neohrozilo moji pozici, hodnoty ústupku
  • Předem odsouhlasit podmínky, co je psáno to je dáno
  • Aplikace strategie win-win v praxi

  Objednat kurz
 • 076 Obchodní dovednosti v anglickém jazyce

  • Ukázka obchodní schůzky a její rozbor
  • Komunikační pyramida v kontaktu s klientem
  • Důležitost prvního dojmu a image obchodníka
  • Získávání informací – jak správně klást otázky
  • Nákupní zvyklosti zákazníka
  • Základ pro kvalitní argumentaci
  • Sjednání schůzky a navázání vztahu s klientem
  • Zjišťování potřeb zákazníka
  • Jak uzavřít obchodní jednání
  • Jak se vyrovnat s případným neúspěchem

  Objednat kurz
 • 107 Budování vztahů se zákazníkem, vztahový marketing

  • Co je marketing
  • Marketing v rozličných kontextech
  • Co jsou zákazníci, spotřebitelé a klienti
  • Spokojenost zákazníků
  • Segmentace trhu
  • Pochopení situace z hlediska zákazníka a reakce na jeho potřeby
  • Poskytování hodnoty při výměně – výrobku a služby
  • Marketingový mix
  • Rozšířený marketingový mix pro oblasti služeb
  • Řízení marketingových informací
  • Marketingový plán
  • Využití marketingového plánu

  Objednat kurz