15.12.2020

15.12.2020

Zobrazuji všechny 2 výsledky

 • Obchodní dovednosti v anglickém jazyce

  Osvojit si metody prodeje – ukázka obchodní schůzky a její rozbor
  Jak správně klást otázky, argumentovat a zvládat námitky s využitím anglické terminologie – modelové situace
  Jak efektivně postupovat v jednotlivých fázích prodeje a uzavřít obchod – nácvik obchodního rozhovoru

  Select options
 • Vedení lidí a motivace z pohledu mistra

  Vědět manažerské styly vedení lidí a umět mezi nimi poznat rozdíly – vedení lidí a motivace, manažerské styly
  Uvědomit si důležitost odměňování – motivace a stimulace
  Pochopit hodnocení zaměstnanců jako účinný nástroj motivace – motivační struktura lidí
  Vedení hodnocení pohovoru

  Select options