03.11.2020

03.11.2020

Zobrazuji všechny 2 výsledky

 • Praktické nástroje řízení kvality

  Pochopení použití nástrojů řízení kvality
  Naučit účastníky používat jednotlivé nástroje v procesu řízení kvality
  Vymezit situace pro použití jednotlivých nástrojů
  Práce s daty a jejich analýza

  Select options
 • Time management a prokrastinace

  Osvojení si metod plánování pracovních činností – myšlenková mapa a organizace času
  Naučit se efektivně plánovat čas a přiřazovat priority jednotlivým úkolům – analýza současného stavu plánování, efektivní organizace pracovného dne, formy a způsoby plánování
  Stanovení cílů a priorit – efektivní delegování činností
  Uvědomit si příčiny a důsledky chronického odkládání úkolů a naučit se techniky, jak jim zamezit
  Modelové situace

  Select options