19.11.2020

19.11.2020

Zobrazuji všechny 3 výsledky

 • Novela daňového řádu k 1. 1. 2021

  Projekt MOJE DANĚ – elektronický přístup na spis a osobní daňový účet
  Podání a jeho vady – nové hodnocení vad podání a jejich odstranění
  Daňová kontrola – zcela nové postupy při zahájení a ukončení kontroly
  Lhůty pro podání daňového přiznání – určení délky lhůty u papírových a elektronických přiznání a přiznání podaných poradcem
  Placení daní – jiný přístup k nakládání s platbou a s přeplatkem, platby omylem
  Záloha na daňový odpočet – řešení požadavku Ústavního soudu na vracení nesporné části nadměrného odpočtu
  Sankční systém – nové systematické uspořádání sankcí a jejich podstatné změny
  Ostatní – méně viditelné, nicméně důležité změny
  Aktuální judikatura správních soudů, aneb co právě hýbe daňovým světem

  Select options
 • Účetním výkazům a závěrce rozumíme

  Úvod do problematiky, proč je tak důležité umět číst ve výkazech
  Struktura a výklad k rozvaze.
  Struktura a výklad k výkazu zisku a ztráty
  Výklad ke smyslu a požadavku na přílohu k účetní závěrce.
  Struktura a výklad k výkazu cash flow
  Výklad k dalším možným výkazům

  Select options
 • Štěstí v práci

  Zjistit jak náš mozek zpracovává vnější svět a vnímá pocit štěstí – pozitivní psychologie
  Naučit se základní principy, jak být v práci šťastný a jak vytvořit šťastnou firmu – tipy na pozitivní nastavení mysli, budování lidské firmy, základní principy budování štěstí v práci
  Získat praktické nástroje, které posilují pocit štěstí v práci

  Select options