18.11.2020

18.11.2020

Zobrazuji všechny 3 výsledky

 • Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv

  Časové rozlišení nákladů a výnosů, správnost účtování na základě účetních dokladů a jiných potřebných informací
  Časové rozlišení nákladů a výnosů, správnost účtování na základě účetních dokladů a jiných potřebných informací
  Dohadné účty aktivní a pasivní – stanovení jejich výše, správné zaúčtování
  Účetní rezervy, jejich význam a účtování
  Zákonné rezervy – tvorba a čerpání rezervy na opravy hmotného majetku
  Základní stanovení postupu účtování v cizích měnách (přepočty, výpočet a účtování kurzových rozdílů)
  Podklady a evidence výše uvedených účetních operací

  Select options
 • Zásady pokročilé efektivní komunikace

  Naučit se vědomě používat techniky aktivního naslouchání – verbální a neverbální komunikace, přesvědčivá argumentace a jejich metody
  Seznámit se s principy rozhodování v situacích rizika a nejistoty – komunikace k řešení problémů, typologie osob v komunikaci
  Získání přirozeného respektu – asertivita jako účinný nástroj řešení krizových situací
  Moderace skupinového rozhodování

  Select options
 • Zákoník práce a jeho změny v roce 2020

  Seznámit účastníky s aktuálními změnami v oblasti legislativy, aktuální judikaturou a problémy pracovního práva
  Prohloubení kvalifikace účastníků
  Informování účastníků o novinkách v oblasti zákoníku práce a pracovního práva
  Prevence problémů a rizik – aktuální problémy z pohledu praxe a kontrolních orgánů
  Příprava účastníků na řešení každodenních problémů – praktické příklady

  Select options