16.12.2020

16.12.2020

Zobrazen jediný výsledek

 • Finanční řízení pro nefinanční manažery

  Vymezit hlavní finanční cíle podniku
  Objasnit základní ekonomické údaje dle jednotlivých výkazů – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash flow
  Vysvětlit chování nákladů
  Představit způsoby vyhodnocení investic
  Zdůraznit roli pracovního kapitálu

  Select options